Skład celny w Niemczech, Show-Room, Exhibition Hall (dla wszystkich tych, którzy potrzebują pamięci masowej, zwyczaje i platformę prezentacji w Niemczech)

Dystrybucja, projekty wsparcia w Niemczech

Rejestracja firmy w Niemczech, fizyczne lub wirtualne biuro w Niemczech (start up)

Usługi informacyjne, poradnictwo besplanye:
– Szkolenie w Niemczech
– Leczenie w Niemczech
– zakupy w Niemczech
– nieruchomości w Niemczech
– stałe miejsce zamieszkania w Niemczech

Naszy partnerzy:

Firmy niemieckie i zagraniczne, instytucje, agencje, osoby fizyczne, przedsiębiorcy